لطفا کمی صبر کنید

دائره المعارف الکترونیکی حسینیه ایران تدوین می‌شود

مسئول دبیرخانه بین‌المللی "یزد حسینیه ایران" با اشاره به تدوین و مکتوب‌سازی ۸۷ طرح و ایده در دبیرخانه یزد حسینیه ایران، گفت: دائره المعارف الکترونیکی حسینیه ایران تدوین می‌شود.