لطفا کمی صبر کنید

برخی افراد به سیاه‌نمایی در حوزه کشاورزی می‌پردازند

استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: متأسفانه برخی افراد با سخنان دور از شأن و نسنجیده، به سیاه نمایی در حوزه کشاورزی می‌پردازند که امر معقول و پسندیده‌ای نیست و کمترین اثر آن، فراری‌دادن سرمایه از این حوزه است.