لطفا کمی صبر کنید

اجرای طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس از نیمه دوم شهریور ماه

رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان از آغاز طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس در نیمه دوم شهریورماه خبر داد.