لطفا کمی صبر کنید

فعالیت 22 هزار کانون فرهنگی هنری در مساجد کشور

مرکز و مبدا تربیت پذیری جامعه مسجد است