لطفا کمی صبر کنید

لزوم توجه به توسعه نیروی انسانی در ادارات اصفهان

اصفهان -  معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان با اشاره به اینکه ۵۹ درصد از کارمندان استان اصفهان مرد و ۴۱ درصد زن هستند،  گفت: توجه بیشتر به بدنه کارمندان دولت ضروری است.