لطفا کمی صبر کنید

گزینه‌های نهایی شهرداری رشت معرفی شدند

ایلنا: اسلامی، کاظمی، نصرتی، زالفی و فقیه گزینه‌های شهرداری رشت هستند