لطفا کمی صبر کنید

اجرای طرح اهدای قرآن کریم و کتب مذهبی در شادگان

معاون فرماندار شادگان گفت: در راستای ترویج و توسعه فرهنگ های قرآنی، طرح اهدای قرآن کریم و کتب مذهبی در شادگان اجرا می شود.