لطفا کمی صبر کنید

۵۸ میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های آبرسانی شهرستان جم اختصاص یافت

مدیر طرح‌های آبرسانی شرکت آبفای استان بوشهرگفت: دو طرح آبرسانی در شهرهای ریز و انارستان شهرستان جم با اعتبار ۵۸ میلیارد ریال همزمان با هفته دولت اجرایی شد.