لطفا کمی صبر کنید

سیستم پایش آلودگی صنایع بزرگ استان خراسان‌ شمالی راه‌اندازی شد

مدیرکل محیط زیست خراسان شمالی از راه‌اندازی سیستم پایش آلودگی صنایع بزرگ استان خبر داد و گفت: این سیستم به صورت برخط میزان آلودگی صنایع پتروشیمی و آلومینای بجنورد را رصد و پایش می‌کند.