لطفا کمی صبر کنید

نیاز امروز کشور مدیریت جهادی و خستگی ناپذیر است

گرگان – استاندار گلستان گفت: نیاز امروز کشور ما مدیریت جهادی، تلاشگر و خستگی ناپذیر است.