لطفا کمی صبر کنید

خبر خوش استاندار برای مهرنشینان + فیلم

استاندار قزوین گفت : تا جابجایی عوارضی ، مسیر جایگزین برای تردد اهالی شهرک مهرگان ساخته می شود .