لطفا کمی صبر کنید

۲۰۰۰ میلیارد تومان در حوزه برق استان اردبیل هزینه شد

استاندار اردبیل با بیان اینکه استان اردبیل به قطب تولید برق کشور تبدیل شده است، گفت: در چهار سال گذشته دو هزار میلیارد تومان در حوزه برق استان اردبیل هزینه شده است.