لطفا کمی صبر کنید

برخی قوانین حوزه بازنشستگان قدیمی و نیازمند بازنگری هستند

آمل - دبیرکل حزب دفاع از ایثارگان و قانون اساسی با اشاره به قدیمی بودن بسیاری از قوانین حوزه بازنشستگان بر لزوم بازنگری در آن تاکید کرد.