لطفا کمی صبر کنید

۲ هزار کارت همیار طبیعت در خوزستان صادر شد

اهواز ـ مسئول اداره آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی منابع طبیعی خوزستان گفت: کارت دو هزار همیار طبیعت در خوزستان صادر و پنج هزار نفر به انتظار صدور کارت هستند.