لطفا کمی صبر کنید

باید برای مهار بیکاری سالی یک میلیون شغل ایجاد شود

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مزمن شدن رکود مملکت گفت: با توجه به وضعیت بیکاری سال‌های سختی را پیش رو داریم.