لطفا کمی صبر کنید

نقش آثار هنری در تغییر نگاه انسان به جهان

گرگان – مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان اظهار کرد: یک اثر هنری گاهی می تواند موجب تغییر نوع نگرش انسان ها به جهان شود.