لطفا کمی صبر کنید

سرمایه گذاری بخش خصوصی در ورزش بسیار خوشایند است

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان غربی گفت: سرمایه گذاری بخش خصوصی در ورزش بسیار خوشایند است.