لطفا کمی صبر کنید

آذربایجان‌غربی دومین استان برتر در توسعه ورزش همگانی است

معاون توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان گفت: آذربایجان‌غربی دومین استان برتر در توسعه ورزش همگانی است