لطفا کمی صبر کنید

حوزه‌های علمیه بر پایه وقف و منابع پایدار منطقه‌ای مدیریت شوند

مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور گفت: حوزه‌های علمیه باید بر پایه وقف و منابع پایدار منطقه‌ای مدیریت شوند و مطرح‌شدن نظام پژوهشی با محوریت شوراهای پژوهشی و آموزشی می‌تواند نتایج خوبی به همراه داشته باشند.