لطفا کمی صبر کنید

بخش خصوصی ۸۶۰۰ میلیارد تومان در همدان سرمایه‌گذاری کرد

استاندار همدان با بیان اینکه ساخت ۱۵ هتل در استان آغاز شده که ۵ هتل آن ۵ ستاره هستند، گفت:برخی ۸۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان را ندیده‌اند.