لطفا کمی صبر کنید

تست الکل و مرفین راننده اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی منفی است

شیراز- رئیس دادگستری شهرستان داراب گفت: تست الکل و مرفین راننده اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی منفی است.