لطفا کمی صبر کنید

"دورگه‌گیری‌" در باغ وحش وکیل‌آباد مشهد قانونی بوده؛ تبدیل به بیمارستانِ محیط‌زیست شدیم

مالک باغ وحش وکیل‌آباد گفت: در زمینه دورگه‌گیری باید بگویم این اقدام در باغ وحش ما انجام شد و برای این کار تشویق‌نامه هم دریافت کردیم چون آن زمان این کار هنوز غیرقانونی نبود.