لطفا کمی صبر کنید

جای خالی موزه مردم شناسی در استان اصفهان

رییس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: تنوع قومیت های اصفهان از غرب تا جنوب غربی و از شرق تا حاشیه کویر و کاشان و اردستان نیاز مبرم این استان به یک موزه مردم شناسی را نشان می دهد.