لطفا کمی صبر کنید

جشنواره غذاهای بومی و محلی ایرانی در سمنان

جایزه ونگن طلایی سومین جشنواره غذاهای بومی و محلی ایرانی در سمنان به غذای "مانی پلوی دامغانی" رسید.