لطفا کمی صبر کنید

دوره داوری نشان مرغوبیت وکیفیت صنایع دستی در لرستان برگزار شد

خرم آباد - چهارمین دوره داوری نشان مرغوبیت و کیفیت صنایع دستی در مرکز لرستان برگزار شد.