لطفا کمی صبر کنید

هدفگذاری اعطای 583 میلیارد تسهیلات رونق تولید در استان مرکزی

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری مرکزی گفت: برای سال جاری اعطای 583 میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید شامل ٣٩١ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش و ١٩٢ میلیارد تومان تسهیلات تکمیل طرح های نیمه تمام با پیشرفت بیش از ٦٠ درصد هدفگذاری شده است، در حالی که این رقم در سال گذشته ٤٤٣ میلیارد تومان بوده است .