لطفا کمی صبر کنید

پالایشگاه گاز فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی برای تعمیرات خاموش می‌شود

رئیس تعمیرات پالایشگاه دوم پارس جنوبی با اشاره به آغاز عملیات تعمیراتی فازهای ۲ و ۳ پارس‌جنوبی گفت: پالایشگاه گاز این دو فاز پارس‌جنوبی در راستای تعمیرات در مدت کوتاهی خاموش می‌شود.