لطفا کمی صبر کنید

ورود نخستین گروه از پرندگان مهاجر به شفت

ایلنا: رئیس اداره حفاظت محیط زیست شفت از ورود نخستین گروه از پرندگان مهاجر به این شهرستان خبر داد.