لطفا کمی صبر کنید

امام هادی (ع)؛ دو قرن پس از غدیر

امام هادی(ع) دو قرن پس از غدیر خم با تعریف سیستم وکالت جامعه را برای عصر غیبت و  دوران انتظار آماده کردند.