لطفا کمی صبر کنید

۱۰۰۰ تعاونی در روستاهای کشور ایجاد می شود

زنجان-دبیرکل خانه تعاونگران ایران از اجرای طرح روستا تعاون در سطح کشور خبر داد وگفت: در این طرح هزارتعاونی در هزار روستا ایجاد خواهد شد و برای ۶۵ هزار نفر فرصت شغلی ایجاد می شود.