لطفا کمی صبر کنید

وضعیت مطلوب هرمزگان در زمینه اشتغال نسبت به میانگین کشوری

استاندار هرمزگان گفت:در زمینه اشتغال و نرخ بیکاری و نرخ مشارکت وضعیت هرمزگان به نسبت میانگین کشوری خوب است اما با این وجود باید بیشتر کار کنیم چون هنوز جوانان بیکار داریم.