لطفا کمی صبر کنید

بیمارستان آیت‌الله بروجردی ۴۰۰ فرصت شغلی جدید در بروجرد ایجاد می‌کند

رئیس شبکه بهداشت و درمان بروجرد گفت: بیمارستان آیت‌الله بروجردی ۴۰۰ فرصت شغلی جدید در بروجرد ایجاد می‌کند که تاکنون ۴۵ نیروی خدماتی آن از طریق برگزاری آزمون جذب‌ شده‌اند.