لطفا کمی صبر کنید

پایان برداشت انبه از باغهای هرمزگان

امسال ۲۰ هزار و ۳۵۰ تن انبه از باغهای هرمزگان برداشت شد.