لطفا کمی صبر کنید

افزایش سقف ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به 180 میلیارد ریال

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون از افزایش سقف ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به 180 میلیارد ریال در دولت دوازدهم خبر داد.