لطفا کمی صبر کنید

سرانه فضای اردوگاهی خراسان‌شمالی کم‌تر از نیم متر است

معاون فرهنگی و پرورشی آموزش و پرورش خراسان‌شمالی گفت: برای ساخت اردوگاه دانش آموزی اقدامات خوبی شده، ولی هم‌چنان سرانه اردوگاهی خراسان‌شمالی کم‌تر از نیم متر است.