لطفا کمی صبر کنید

فعالیت‌های صنایع دستی مردم‌محور و بازارمحور شود

ملایر - معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی گفت: فعالیت‌های صنایع دستی باید مردم‌محور و بازارمحور شود.