لطفا کمی صبر کنید

جزئیات تازه از جنایت‌های جانی بندرعباس/ قاتل سریالی با مدرک کارشناسی ارشد

بازجویی‌های فنی از یک جانی در بندرعباس که تاکنون به قتل دو زن اعتراف کرده همچنان ادامه دارد و بازپرس جنایی دستور ویژه‌ای برای کشف بقایای اجساد قربانیان صادر کرده است.