لطفا کمی صبر کنید

تولیدی پوشاک مهرجامگان قروه به عنوان تعاونی برتر معرفی شد

قروه- شرکت تعاونی تولید پوشاک مهر جامگان قروه در همایش تجلیل از تعاونیهای برتر مورد تجلیل قرار گرفت.