لطفا کمی صبر کنید

ابزار و امکانات دولت برای کاهش آمار آسیب‌های اجتماعی به کار گرفته شود

معاون سیاسی استاندار اردبیل گفت: نیاز است دولت با استفاده از ابزار و امکانات موجود و هدایت ابزارهایش برای کاهش آمار آسیب‌های اجتماعی و بهبود وضعیت اجتماعی گام‌های اساسی بردارد.