لطفا کمی صبر کنید

واریز سود سهام سال 95 سهام عدالت از شهریورماه

قربانی: سود سال 95 شرکت های واگذاری شده، حدود 130هزار تومان است