لطفا کمی صبر کنید

برنامه های فرهنگی با کمبود اعتبار مواجه هستند

کرمان - مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان از کمبود اعتبار برای اجرای طرح ها و برنامه های فرهنگی در استان کرمان خبر داد.