لطفا کمی صبر کنید

ورود فاضلاب به دریای خزر محرک سیر نزولی تولید ماهیان خاویاری

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس گفت: صیدهای بی رویه، ورود فاضلاب وسموم به دریای خزر و افزایش ‌آلودگی دریای خزر، عدم حفاظت و صیانت از آبزیان دریایی خزر، صیدهای بی رویه عواملی است که منجر به ایجاد سیر نزولی در‌ ماهیان خاویاری دریایی خزر شده است.