لطفا کمی صبر کنید

انتخاب مربی زورخانه ای خراسان جنوبی به عنوان مربی تیم ملی

علی قمری مربی ورزش پهلوانی خراسان جنوبی به عنوان مربی تیم ملی نوجوانان کشور انتخاب شد.