لطفا کمی صبر کنید

ایجاد منطقه اقتصادی تاکستان و بوئین زهرا در دست بررسی است

معاون امور اقتصادی استاندار قزوین گفت: پیگیریی‌های لازم برای راه‌اندازی بندر خشک در دو منطقه دشتابی و فتح‌ آباد بوئین‌ زهرا از طریق اتاق بازرگانی صورت می‌گیرد.