لطفا کمی صبر کنید

بنادرهوایی مخصوص تاکسی‌های پرنده اوبر را ببینید

6 طرح برگزیده بنادر هوایی اوبر / Skyports انتخاب شدند.