لطفا کمی صبر کنید

۳۰ شهریور: پایان مأموریت فضاپیمای گالیله

۱۴ سال پیش در چنین روزی، فضاپیمای تحقیقاتی و بدون سرنشین گالیله به مأموریت ۱۴ ساله‌ی خود در فضا پایان داد و وارد اتمسفر سیاره‌ی مشتری شد.