لطفا کمی صبر کنید

ارزیابی کارمندان و راه حلی برای کاهش تعصب و تناقض در آن

بررسی عملکرد کارمندان در مسیر پیشرفت و دستیابی به اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت، از اقداماتی است که به سیستمی دقیق و بدون تعصب نیاز دارد.