لطفا کمی صبر کنید

اطلاعات کاربران آیفون امن می شود

اپل قصد دارد با تغییری در بخش تنظیمات آیفون به هکرها اجازه ندهد اطلاعات کاربران را از موبایل هایشان استخراج کنند.