لطفا کمی صبر کنید

برای کاربران بیزینس نوت ۸ بهتر است یا گوگل پیکسل ۲ ایکس ال؟

- با ورود گوگل پیکسل 2 ایکس ال بعد از نوت 8 تصمیم گیری برای خرید بین کاربران حرفه ای در بخش بیزینس سخت‌تر شده است.