لطفا کمی صبر کنید

ساخت پرینتری با قابلیت چاپ بافت و برجستگی پارچه روی کاغذ

شرکت کاسیو پرینتری ساخته شده که بافت و برجستگی را روی کاغذ دیجیتالی چاپ می کند.